Saturday, September 29, 2012

Tahniah En Rahman...


Diceritakan pada suatu ketika, ada dua orang sahabat baik. Seorang daripada mereka bernama Muhamad dan seorang lagi bernama Ahmad. Suatu hari Muhamad meminta bantuan rakannya Ahmad untuk meminangkan seorang perempuan untuknya. Lalu, Muhamad pun memberitahu sekian-sekian rumah dan sekian-sekian orang.

         Maka, Ahmad pun menunaikan hajat Muhamad dengan pergi meminang perempuan tersebut untuk Muhamad. Namun, lain pula yang berlaku. Bapa perempuan itu berkata, ”Saya menyukai orang yang datang meminang, bukannya orang yang menyuruh meminang.”

         Ahmad menjadi serba salah. Hendak diterima, bimbang sahabatnya kecewa. Hendak ditolak, rugi pula peluang sudah berada di depan mata. Lagi pun perempuan yang nak dipinang itu memang kuat pegangan agama dan  cantik manis pula rupa parasnya.   Jadi, Ahmad pun menerima tawaran tersebut. Diringkaskan cerita,  maka berkahwinlah Ahmad dengan perempuan itu.

         Sejak hari itu,  Ahmad akan mengelakkan dirinya daripada bersua muka dengan Muhamad.  Ahmad  rasa bersalah kerana telah berkahwin dengan perempuan yang diminati oleh Muhamad. Untuk sekian lamanya, mereka tidak bertemu.

         Akhirnya pada suatu hari, Muhamad  dapat juga berjumpa dengan Ahmad.   Ahmad dalam keadaan serba salah memohon maaf kepada Muhamad.
        ”Aku minta maaf, wahai sahabatku. Tidak patut aku mengahwini perempuan yang kau sukai.”
        Tetapi apa kata si Muhamad,  ”Sebenarnya, akulah yang patut memohon maaf kepada kamu, Ahmad.  Kenapa pula, balas Ahmad.  Sudah tertulis jodoh perempuan itu dengan kamu tetapi aku pulak yang pandai-pandai menyuruh kamu meminang dia untuk aku.”.......................

          Moralnya,  Sekiranya semua manusia di dalam dunia ini berfikiran seperti Muhamad dan Ahmad, sudah tentu tidak ada masalah putus kawan hanya kerana dituduh "kawan makan kawan" atau  memutus silatur rahmi.  

          Pendik kata,  kita harus ‘berlapang dada’  dan saling memaafkan kawan-kawan kita walau apa pun kesalahannya kepada kita.   Yang penting kita sama-sama memaafkan satu sama lain.  Lihatlah Muhamad dan Ahmad, yang sanggup merendah diri dan saling memaaf satu sama lain, walaupun bagi sesetengah orang itu kes yang berat. Apa lagi kalau kesalahan-kesalahan kecil sesama kita, tak usahlah diambil hati sangat... berlapang dada lah kita, semoga persahabatan kita dapat diteruskan kerana Allah Taala.... 

Cerita ringkas ini disampaikan sebagai selingan di majlis perpisahan En Abdul Rahman b Kulup Wahab Ketua pembantu tadbir Al Mizan yang dinaikkan pangkat baru-baru ini…..
Friday, September 28, 2012

Booking lembu....


Menjelang HariRaya Aidiladha, umat Islam bersedia untuk mengerjakan suatu ibadah yang sangat dituntut pada hari raya itu.... iaitu ibadah qurban...


PENGERTIAN KORBAN

Bahasa : Nama yang diberikan terhadap apa yang dikorbankan atau apa yang disembelih pada Hari Raya Adha.

Dinamakan juga sebagai ‘Udhiyyah’ yang berasal daripada perkataan ‘Dhuha’ iaitu waktu Dhuha, kira-kira antara jam 7.00 hingga 11 pagi, kerana korban disyariatkan oleh Allah SWT supaya dilaksanakan setelah selesai Solat Eidul Adha.

Ada juga yang mengatakan ianya berasal daripada perkataan Al-Udhiyyah dan Ad-Dhahiyyah yang dimaksudkan binatang sembelihan seperti unta, lembu, kambing yang disembelih pada hari Raya Korban dan hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijjah) dengan tujuan untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah.

Syarak : Menyembelih haiwan yang tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu yang khusus (hari-hari Nahar). Ibadah ini telah disyariatkan pada Tahun Kedua Hijriyah sepertimana juga disyariatkan ibadah zakat dan Solat Dua Hari Raya (Eidul Fitri dan Eidul Adha) dan telah dipastikan syariat mengenai berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijma’ ulamak.

DALIL-DALIL MENGENAI KORBAN

i. DALIL AL-QURAN

Firman allah;

Maksudnya;

Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Oleh itu dirikanlah solat kerana Tuhanmu ( pada Hari Raya Haji) dan sembelihlah (binatang) korbanmu (sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Tuhanmu).” (Surah al-Kauthar : ayat 1-2)

Maksudnya ;

“Dan telah Kami (Allah) jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya.” ( Al-Haj ; 36)

ii. DALIL HADIS MENGENAI KELEBIHAN KORBAN

Banyak hadis yang membicarakan mengenai ibadah korban, antaranya hadis daripada A’isyah, Rasulullah bersabda;

Maksudnya;

“Tidak ada satu amalan anak Adam di hari-hari Nahar (Hari-hari ‘Eidul Adha) yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah (sembelih), kerana ia (binatang korban) itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya dan bulu-bulunya (sebagai saksi ke atas ibadah korban tuannya), dan sesungguhnya darah (binatang korban itu) akan tumpah di sisi Allah di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi, oleh itu pilihlah olehmu binatang terbaik (paling menarik) untuk dikorbankan. ” (Hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah dan Tirmizi dan dianggap sebagai Hadis Hasan Gharib)

Para sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW : “Ya Rasulullah apakah yang dimaksudkan dengan Udhiyyah?”

Rasulullah Saw menjawab: “ Itulah sunnah bapamu Ibrahim.”

Para sahabat bertanya lagi : “Apakah yang kita akan perolehi daripada ibadah Udhiyyah?”

Baginda menjawab : “ Tiap helai bulu (dari binatang yang dikorbankan) kamu akan mendapat satu kebaikan.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

“Barangsiapa yang diberikan kemudahan, sehingga memampukan dia untuk berkorban, akan tetapi dia tidak mahu berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami (masjid) ini.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

(Lihat nas al-Quran Surah al-Haj : 36-37)

iii. DALIL IJMA’ ULAMAK

Para ulamak Islam telah bersepakat mengenai pensyariatan korban berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa amalan korban merupakan amalan yang paling Allah sukai di Hari-Hari ‘Eidul Adha, di mana binatang yang dikorbankan akan didatangkan di Hari kiamat sepertimana keadaan dan sifatnya ketika disembelih dan diletakkan darahnya yang telah diterima di sisi Allah, sebelum darah tersebut tumpah ke bumi. Korban juga merupakan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS berdasarkan firman Allah;

Maksudnya;

“ Dan Kami tebus anak itu (Ismail) dengan seekor sembelihan (kibas) yang besar.” (Surah As-Soffaat : ayat 107)

HUKUM IBADAH KORBAN

Sebahagian ulama berpendapat bahawa korban itu hukumnya wajib, manakala sebahagian yang lain menganggapnya sebagai sunnah.

Alasan yang mengatakan amalan korban itu adalah wajib berdasarkan firman Allah;

Maksudnya;

Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Oleh itu sembahyanglah engkau pada Hari Raya Haji dan sembelihlah (binatang) korbanmu.” (Surah al-Kauthar : ayat 1-2)

Sabda Rasulullah SAW;

Maksudnya;

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda : “ Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

Manakala mereka yang berpandangan bahawa amalan korban adalah suatu amalan sunnah adalah berpandukan hadis Nabi SAW;

Maksudnya;

“Aku diperintah untuk melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan;

Maksudnya;

“ Diwajibkan ke atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan ke atas kamu.” (Hadis riwayat Dar al-Qutniy)

Berdasarkan hadis di atas, ibadah atau amalan korban adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, akan tetapi hanya dianggap sunnah ke atas umatnya.

Terdapat sat Athar sahabat (hadis mengenai sahabat Nabi) bahawa Abu bakar dan Umar, pernah tidak melakukan ibadah korban, sehingga apabila ditanya oleh orang ramai mengenai tindakan mereka berdua itu, maka mereka berdua menyatakan bahawa mereka bertindak demikian kerana khuatir sekiranya mereka berkorban, orang ramai akan menganggapnya sebagai satu amalan wajib, sedangkan asalnya tidak diwajibkan ke atas mereka. (Hadis riwayat Al-Baihaqiy dan lain-laiannya dengan sanad yang baik)

Menurut Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi ibadah qurban ialah sunnah muakkad (sunnah yang amat dituntut) menurut kebanyakan mazhab fiqah. Dalam Mazhab Imam Abu Hanifah, amalan tersebut dianggap sebagai ibadah wajib. Wajib di sini ialah sesuatu yang lebih ringan daripada ‘fardhu’ dan lebih berta daripada sunnah. (Imam Abu Hanifah membezakan antara Fardhu dengan wajib, tidak sebagaimana imam-imam yang lain).

Hukum wajib di sini bermakna sesiapa yang meninggalkannya dianggap berdosa sekiranya mereka terdiri daripada golongan yang berkemampuan dan berkedudukan. Rasulullah pernah ditanya mengenai amalan qurban tersebut, lantas baginda menjawab;

“Itulah sunnah daripada bapa kamu, Ibrahim…” (Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim)

Sehubungan denga itu, ibadah korban dikira sama ada Sunnah Muakkadah atau wajib. Mazhab lain, selain Imam Abu Hanifah menghukumkan ‘makruh’ jika seseorang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak melakukan ibadah korban.

Menurut Mazhab Imam As-Syafi’ie, hukumnya adalah ‘Sunnah muakkadah’ iaitu sebagai ibadah tambahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup. Baginda dilaporkan pernah berkorban dengan dua ekor biri-biri yang besar bagi dirinya, keluarganya dan seluruh umatnya yang tidak sempat atau tidak mampu untuk berkorban.

Namun begitu kebanyakan ulamak berpendapat ibadah korban adalah amalan yang sunnah sahaja. Seseorang itu tidak akan dianggap berdosa besar sekalipun tidak pernah melakukan ibadah korban seumur hidupnya. Jika dia tidak berkorban, lantaran tidak berkemampuan, anggaplah bahawa nabi terlah berkorban bagi pihak umatnya.

Berpandukan kepada amalan korban yang dilakukan oleh Rasululah SAW yang menyembelih dua ekor biri-biri bagi pihak dirinya, keluarga dan umatnya, maka para ulamak berpendapat adalah memadai jika seseorang ketua dalam sesebuah keluarga seperti suami bagi isteri atau bapa bagi anak-anaknya.

Bagi yang mampu digalakkan memilih binatang ternakan yang terbaik, sihat dan gemuk. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyembelih korban dengan dua ekor kibas yang terbaik dengan tangannya sendirinya dengan membaca ‘Bismillah’ dan ‘Bertakbir’ dan meletakkan kakinya di atas rusuk di sebelah tengkuk kedua-dua kibas tersebut.Pecutan Akhir .... memang perlu kerja kuat


Selepas sahaja keputusan peperiksaan percubaan PMR diumumkan,  pelajar-pelajar tingkatan 3 mengikuti program pecutan akhir yang disusun oleh pihak sekolah.  Di dalam program ini, pelajar-pelajar  dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan berdasarkan pencapaian mereka di dalam peperiksaan percubaan. Jadual waktu disusun baru agar setiap kumpulan murid dapat dibimbing dan diberi latihan berterusan.   Jadual waktu kolaboratif yang meletakkan dua orang guru di dalam satu sesi kelas dilaksanakan agar sewaktu seorang guru menerangkan jawapan di depan, seorang guru lagi boleh memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang masih tidak memahami sesuatu pelajaran di belakang.

Selang beberapa hari pula saya akan mengumpulkan para pelajar selepas perhimpunan pagi dengan tujuan mengingatkan mereka supaya perlu bekerja keras untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Antara 'modal' saya  ialah 'kamu nak ambil PMR ni sekali sahaja seumur hidup, jadi mesti buat yang terbaik, tidak ada orang yang amabil PMR dua kali.  !  Kedua: Cuba bayangkan betapa kecewanya ibubapa kamu jika keputusan PMR kamu nanti "biasa-biasa" sahaja. Akan terasa penat lelah ibubapa menghantar dan mengambil kamu ke asrama setiap dua minggu sekali.... kalau keputusan tak cemerlang, lebih baik sekolah dekat rumah sahaja!   Bila saya bercakap perkara di atas, saya lihat muka pelajar-pelajar tu 'gayat' saja.

Saya memberi contoh ada antara pelajar yang dapat 9A dalam PMR tahun lepas, pencapaiannya dalam peperiksaan percubaan taklah berapa baik. Ada seorang tu cuma memperolehi 1A sahaja, tetapi bila peperiksaan sebenar, beliau memperolehi 9A.... Jadi semua kamu berpeluang memperolehi banyak A seeperti mana pelajar-pelajar tahun lepas...

 
Mereka dah berjanji akan merealisasikan target sekolah di dalam peperiksaan PMR nanti.... Janji mesti ditepati !!!
Sunday, September 23, 2012

Berapa duit le dapatnya...Hari Sabtu kelmarin semasa saya ke surau untuk solat asar, tiba-tiba dikejutkan dengan kehilangan 8 biji kepala paip termasuk 6 daripadanya kepala paip bagi pili wudhuk. Dua lagi kepala paip dalam tandas lelaki. Saya dan seorang rakan yang ada di surau itu mendapati paip itu disumbat dengan kain agar tak kelihatan air keluar. Kata kawan saya, sewaktu dia solat zohor di surau itu tadi, kepala paip itu masih ada dan berkeadaan baik. Ini bermakna kehilangannya antara jam 2.00 - 4.00 petang. Bila kami lihat kehilangan itu, terfikir berapa duit le dapatnya... berbanding dengan dosa yang didapat oleh si pencuri itu. Kalau mengikut hukum Islam, silap-silap kena potong tangan. Kalau terlepas pun, nanti di akhirat, ketika dibicarakan di depan pengadilan Allah, kena ganti balik.  Di mana dia nak cari kepala paip untuk hantar balik ke surau itu ketika itu... kesihan betul!

Selepas solat asar saya terus ke pekan Manong untuk membeli kepala paip yang baru bagi menggantikan kepala paip yang kena curi itu. Saya bercadang untuk membeli kepala paip plastik sahaja dan tak mahu lagi kepala paip tembaga. Nanti kena curi lagi. Sesampai di kedai hardware itu, saya bertemu dengan En Khairi bendahari masjid Jeliang. Dia juga sedang membeli kepala paip. Katanya di masjid Jeliang juga sebanyak 4 kepala paip tempat wuduk wanita telah dicuri sebentar tadi. Ini bermakna, semacam ada "op curi kepala paip" telah dilakukan oleh si pencuri tersebut.

Sekali fikir, malu sungguh rasanya anak bangsa saya masih berperangai macam itu... Orang lain dah maju entah ke mana... dia masih lagi buat kerja  mencuri... mencuri pulak hak orang ramai, hak masjid (rumah Allah). Kalau betul hebat 'pergilah curi barang yang mahal-mahal'  dari kepala paip... berapa duit le dapatnya.. Kalau kena tangkap, diri malu, emak bapak malu, keluarga malu... Si pencuri ini bersekolah ke tidak dulu? Kalau bersekolah, ada ke cikgu mengajar curi kepala paip ???

Deretan kepala paip tembaga dicuri...
semua ini tempat ambil wuduk untuk para jemaah
air masih lagi meleleh keluar angkara si pencuri kepada paip...


Ustaz Megat Radzuan Tokoh Guru Daerah Kuala Kangsar


Sempena sambutan Hari Guru 2012 peringkat Daerah Kuala Kangsar pada 21 September baru-baru ini, tuan pengetua, Tn Hj Megat Radzuan bin Megat Taib telah dianugerahkan sebagai TOKOH GURU Daerah KUALA KANGSAR bagi tahun ini.

Saya dan beberapa orang guru lain telah mengiringi tuan pengetua semasa menghadiri sambutan hari guru dan menerima anugerah ini.  Anugerah disampaikan oleh tetamu kehormat majlis hari itu, iaitu Yang Berhormat Dato Seri Nazri bin Tan Sri Aziz di dewan SMK Tun Perak Padang Rengas.  Tahniah tuan pengetua...

Almizan kini dah punya papan running text (CTLED)Nota:   Pelajar-pelajar yang hendak namanya tercatat dan berlari-lari di "papan running text" ini selama sebulan, kenalah skor straight A dalam peperiksaan awam tahun ini....
Saturday, September 22, 2012

Untuk cemerlang, mesti "Extra"


Dengan kehadiran Bulan September,  demam peperiksaan kian  terasa.   Pelbagai program dan aktiviti diadakan bagi merancakkan ‘seram sejuk’  menghadapi peperiksaan yang bakal tiba sebulan dua lagi.  Walaupun telah lama bersedia, namun selagi  tidak tiba detik memasuki dewan peperiksaan, selagi itulah debaran demi debaran terus menyelinap dalam diri  para pelajar.
Sikap menentukan segala-galanya.
“The difference between the ordinary and the extraordinary is that… extra!
Extra …  memilih rajin belajar, bukannya memilih untuk malas belajar.
Extra … bertanggungjawab ke atas diri sendiri, bukannya sibuk menyusahkan orang lain.
Extra … melihat kelemahan diri, bukannya melihat kesilapan orang lain…
Extra… mencari jalan kejayaan, bukannya sibuk memberi pelbagai alasan…
Extra…  yakin pada kemampuan diri sendiri, bukannya takut pada baying sendiri….
Extra…  mencari sahabat positif  dan berusaha menjauhi rakan yang negative…
Untuk mendapatkan satu perkara yang BESAR, saya mesti korbankan banyak perkara yang kecil….
Monday, September 10, 2012

Program Jalinan Kasih Tautan Ukhwah Dan Jamuan Hari RayaPada 8 September 2012, telah diadakan program Jalinan Kasih Tautan Ukhwah dan sambutan Hari Raya peringkat sekolah ini.  Program ini bertujuan menyemarakkan unsur-unsur kerjasama dan muafakat di kalangan warga sekolah (guru, staf sokongan dan para pelajar) di samping mengadakan jamuan hari raya aidilfitri secara bergotong royong.
Banyak unsur –unsur muafakat dan persaudaraan sesama warga almizan telah dapat digarap sepanjang program sehari tersebut.
Antaranya gotong royong menyediakan nasi impit, rendang ayam, rendang daging, kuah laksa dan  perencah laksa yang dilaksanakan oleh kumpulan guru dan pelajar.  Setengah kerja tersebut telah dimulai sejak malam hari lagi.  Manakala proses mengagih dan menghidangkan makanan lain seperti memotong lemang,  mengagih satay, nasi impit, kuah kacang serta minuman juga dijalankan dengan secara bekerjasama dengan amat baik sekali.
Semasa proses penyediaan dijalankan, berbagai acara lain turut dijalankan seperti menyiarkan lagu-lagu berunsur dakwah dan lagu-lagu hari raya serta  acara cabutan bertuah juga diadakan.  
Daripada gambar-gambar perjalanan majlis tersebut, tidak dapat disangkal lagi, program ini telah berjaya mencapai objektifnya…. Tahniah dan terima kasih kepada semua warga SMA Maahad Al Mizan….


Kerja berat jadi ringan dengan bekerja bersama-sama...

Tak empok lagi ustaz... kacau lagi...

Apasal nak nangis ni... tak biasa buat kerja potong bawang kot!

Basuh sehingga suci...

Alamak...panas betul..tak boleh dekat!

Dah siap di masukkan dalam bekas... kejap lagi akan diedarkan

Sabar, sabar ... tunggu arahan cikgu dulu

Ha sekarang dah boleh...

Hmm sedapnya....Ambil dua boleh tak!

Mari... mari..

Dah ambil, mari cari tempat makan yang sesuai..

Kami nak yang keruh, bukan yang jernih... mengambil kuah laksa..

Kalau dapat ambil banyak, kan best!

Tak payah pilih-pilih....serupa saje..

Cikgu-cikgu dan kaki tangan sokongan ....